Nomex® / sklotextilová elektroizolačná páska

SP-515
0.050mm
Nomex® / sklotextilová elektroizolačná páska

Polyamidová (Nomex® 0.050mm) izolačná páska laminovaná so sklenenou tkaninou s polyakrylátovým lepidlom. Vyznačuje sa zvýšenou priľnavosťou pre olejové transformátory. Je odolná voči väčšine transformátorovým olejom – aj olejom na báze chlóru a freónom.

Použitie: 
izolácia jadra, vrstiev a vrchné izolácie cievok a olejových transformátorov
všeobecne elektrická izolácia vyžadujúca vysokú mechanickú pevnosť