Polyimidová elektroizolačná páska s vytvrdzujúcim polyaktrylovým lepidlom / tepelná trieda H

PPI 7010
UL
Polyimidová elektroizolačná páska s vytvrdzujúcim polyaktrylovým lepidlom / tepelná trieda H

Je založená na polyimidovom filme, ktorý má výnimočnú teplotnú odolnosť, ako aj vynikajúce mechanické a elektrické vlastnosti. Odolná voči radiácii. Krátkodobá tepelná odolnosť až do 400oC.

Použitie: 
izolačná páska pre veľmi vysoké teploty
pre vysoko náročné použitia vo výrobe trakčných strojov a generátorov
vonkajší ovin transformátorov, toroidných cievok, motorových cievok a zvitkovanie kondenzátorových cievok