Antistatická polyesterová páska

SP-2155
Antistatická polyesterová páska

Na báze ľahko metalizovaného (SP-2156 plne metalizovaného) polyesterového filmu so špeciálnym povrchovo vodivým lepidlom na nemetalizovanej strane. Táto špeciálna konštrukcia zaručuje, že sa počas odvíjania a aplikácie pásky elektrostatický náboj pozvoľna stráca. Metalizovaná strana pomáha predchádzať vzniku elektrostatického náboja, ktorý môže vzniknúť trením pásky pri jej používaní.

Použitie: 
predovšetkým sa používa na lepenie vodivých polypropylénových obalov využívaných na prepravu a skladovanie nezapúzdrených čipov v staticky citlivých prostrediach
lepidlo má špecifickú lepivosť a ani po dlhšom čase nezanecháva žiadne zvyšky po odstránení pásky