polyesterová etiketa pre termotransferovú tlač

RD-471B
0.050mm
0.100mm
polyesterová etiketa pre termotransferovú tlač

.

Vlastnosti: 
široký teplotný rozsah: -80oC až +155oC
potlač termotransferom
vhodná pre tlač čiarových kódov
odolná voči väčšine chemikálií, roztokom a olejom
odolná voči čistiacim roztokom a roztokom tavidiel
Použitie: 
elektronický priemysel: pre vrchnú stranu dosiek plošných spojov a pre označovanie súčiastok
automobilový priemysel
letecký priemysel
kovovýroba
označovanie mraziarenských výrobkov
priemyselné aplikácie vyžadujúce tepelnú odolnosť voči vysokým alebo nízkym teplotám a chemickú odolnosť