hrubšia verzia PPI 901 (0.060mm)

PPI 903
0.040mm
0.060mm
0.100mm
hrubšia verzia PPI 901 (0.060mm)

dlhodobo tepelne odolná do 150oC (320oF)

Použitie: 
na prekrytie a ochranu určitých častí lietadla počas vytvárania pásových náterov sa musí požiť špeciálne vyvinutá hliníková páska
PPI 903-6 sa úspešne používa práve na tento účel