polyimidová elektroizolačná páska so silikónovým lepidlom/tepelná trieda H

PPI 702
0.025mm
0.050mm
polyimidová elektroizolačná páska so silikónovým lepidlom/tepelná trieda H

vysokým teplotám odolná polyimidová páska so silikónovým, teplom aktivovaným lepidlom

Použitie: 
izolačná páska pre veľmi vysoké teploty
krátkodobá tepelná odolnosť do 400oC