Produkty


Lepiace pásky pre olejové transformátory

Oil Filled Transformer Tapes

PPI 1710 Polyesterová fólia laminovaná so sklotextilom s lepidlom zo syntetického kaučuku. Používa sa ako vonkajší obal pre transformátory a všeobecnú izoláciu, ktorá vyžaduje vysokú mechanickú pevnosť v oboch smeroch. Tepelná trieda: B.

PPI 1711A Páska na báze polyesterového filmu laminovaného so sklotextilom s polyakrylovým typom lepidla. PPI 1711A sa vyznačuje zvýšenou počiatočnou lepivosťou pre olejom plnené transformátory. Po odporúčanom vytvrdení je odolná voči väčšine transformátorových olejov vrátane chlórovaných olejov a freónov. Tepelná trieda: B.

PPI SP-799S Verzia PPI 1711A s vysokou priľnavosťou a okamžitou lepivosťou. SP-799S sa vyznačuje vysokou lepivosťou v kombinácii s hladkou a tesnou silou odvíjania kotúča. Pri aplikácii, zabalení a vytvrdnutí lepidla (podľa odporúčania) poskytuje SP-799S trvalú izolačnú vrstvu, ktorá je odolná voči väčšine transformátorových olejov. Tepelná trieda: B.

PPI RD-974D Špeciálna papierová páska laminovaná sklenými vláknami orientovanými v pozdĺžnom smere a naneseným polyakrylovým lepidlom. RD-974D vykazuje vynikajúcu pevnosť v ťahu, skombinovanú s vysokou lepivosťou, ktorá zaručuje, že po ovinutí pásky cez seba a po odporúčanom vytvrdení sa dosiahne kvalitný spoj. Páska poskytuje stabilnú izolačnú vrstvu, ktorá je odolná voči väčšine transformátorových olejov. Papierový nosič umožňuje dobrú nasýtiteľnosť aj medzi jednotlivými ovinmi pásky, čím sa zabraňuje vzniku vzduchových bublín medzi vrstvami, ktoré by mohli viesť ku korónovému výboju.

Aplikácie:

  • Izolácia jadra, vrstvová a konečná izolácia cievok a olejom plnených transformátorov.
  • Všeobecná elektrická izolácia vyžadujúca vysokú rázovú pevnosť a pevnosť v ťahu.