O nás

PPI Adhesive Products (C.E.), s.r.o.

Sme regionálnym zastúpením spoločnosti PPI Adhesive Products Ltd. pre Strednú Európu so sídlom na Slovensku. PPI Adhesive Products Ltd bola pôvodne založená v Írsku v roku 1970 a začala výrobu vo Waterford Industrial Estate v roku 1971. Patríme do globálnej spoločnosti pôsobiacej na 6 kontinentoch vo viac ako 52 krajinách sveta, čo dáva PPI nadnárodný rozmer a prináša našim zákazníkov dvojaký úžitok. Zabezpečuje prístup k celosvetovému know-how v prospech výhodných globálnych riešení a zároveň hlboké porozumenie potrebám a konkrétnym možnostiam prostredníctvom PPI priameho lokálneho zastúpenia.

Alfou je kvalita a omegou kreatívne riešenia

Vyrábame veľmi rozsiahlu a prepracovanú škálu technických lepiacich pások, laminátov a výsekov pre rôzne aplikácie.

V popredí našej ponuky stoja kvalitné produktyjednostranné a obojstranné technické pásky, etikety, lamináty, výseky, separačné filmy a fólie. Dodávame ich priamo pre výrobcov a zároveň poskytujeme jednotlivé výrobné komponenty pre ďalšie spracovanie – konverting. PPI produkty nachádzajú svoje uplatnenie v automobilovom, leteckom, elektronickom, elektrotechnickom a medicínskom priemysle, pri výrobe telekomunikačných zariadení a vo fotovoltaike. Na kvalitný produkt nadväzuje široká škála služieb v podobe odborného poradenstva s následnou technickou podporou vo všetkých výrobných fázach.

Neuspokojujeme sa s hotovými (katalógovými) riešeniami preto zámerne vybočujeme zo štandardných, stereotypných riešení. Snažíme sa veci robiť inak a hľadáme kreatívne a pritom technicky dokonalé riešenia, ktoré zjednodušia vaše technologické postupy, prípadne znížia náklady na výrobný proces.