Teflónové pásky

P.T.F.E. je možné použiť v širokej škále teplôt od -256°C do 260°C. Má zvýšenú odolnosť voči všetkým typom rozpúšťadiel, chemikáliám a vonkajším vplyvom. Tiež má vysokú dielektrickú pevnosť a jeho ohňovzdornosť je hodnotená ako 94 VTM-O. Jeho pružnosť a tvarovateľnosť robia tento film ideálny pre obaľovanie štruktúr nepravidelných tvarov.

Teflónové sklotextilové pásky