papierová páska s nízkou lepivosťou

RD-673, RD-673B
papierová páska s nízkou lepivosťou

páska na báze impregnovaného hladeného papiera s naneseným nízko lepivým, čiernym nepriehľadným kaučukovým lepidlom. Páska je aplikovateľná a odstrániteľná z rôznych povrchov bez prenosu lepidla. Lepidlo je nanášané len z alifatických a  aromatických rozpúšťadiel.

Použitie: 
ochranná páska pre predlakované substráty DPS