Produkty


Zmrštiteľný polyesterový film

Vlastnosti má rovnaké ako PET film, ale je zmrštiteľný pri teplote 300°C (572°F) počas 1 sekundy. Zmrštiteľný PET sa používa ako vonkajší obal na kondenzátory a batérie s pevným elektrolytom.