Produkty


Balenie elektronických súčiastok pre SMT

Spoločnosť PPI Adhesive Products Ltd už viac ako dvadsať rokov vyrába tlakovo citlivé krycie pásky na balenie komponentov pre povrchovú montáž.

Antistatická krycia páska citlivá na tlak sa používa na bezpečné prekrytie komponentov a zariadení na povrchovú montáž do predformovaných nosných cievok blistrového balenia, v ktorých sú zabalené. Tieto špeciálne produkty zaisťujú bezpečnú ochranu súčiastok počas prepravy a tiež chránia pred poškodením ESD počas životnosti komponentov v neporušenom obale. Špeciálne pripravené lepidlá zaisťujú rovnomerné odlepovanie z rôznych nosných cievok, čo zabraňuje akémukoľvek prerušeniu  dodávky súčiastok počas operácie „pick and place“ pri osadzovaní DPS.

Tlakovo-citlivé krycie lepiace pásky na povrchovú montáž

Krycie lepiace pásky sa používajú na balenie povrchovo montovaných súčiastok. Majú vynikajúce tesniace vlastnosti s jednoduchým odvíjaním, ktoré zabez...

Ako popredný výrobca v Európe vyrábame  inovatívne, efektívne a nákladovo úsporné riešenia pre mnoho rôznorodých aplikácií v širokej škále priemyselných odvetví.


Karty produktov

Tu si môžete stiahnuť karty produktov súvisiacich s odvetvím.
Ak chcete prediskutovať konkrétny produkt