Produkty


Tepelný manažment / Riadenie prenosu tepla

Spoločnosť PPI vyvinula sériu pások na riadenie prenosu tepla citlivých na tlak, ktoré kombinujú výhody rýchleho a trvalého lepenia elektronických súčiastok  s ich tepelnou ochranou. To sa dosiahne rozptýlením tepla z citlivých komponentov a zariadení počas celej ich životnosti. Tieto pásky sa používajú ako tepelné rozhrania na lepenie chladičov na elektronické zariadenia, aby boli chránené pred poškodením v dôsledku prehriatia. Tieto výrobky môžu byť vysekávané do najrôznejších foriem, ktoré môžu ponúknuť značné výhody pri manipulácii a aplikácii v porovnaní s kombináciou tepelne vodivých pást či voči technikám uchytenia pomocou mechanických sponiek a klipov. PPI tepelne vodivé pásky na báze hliníka alebo polyimidu sa v súčasnosti úspešne používajú v rastúcom priemysle LED osvetlenia.

Odbornosť tímu PPI R&D prináša našim zákazníkom spoľahlivejšie, efektívnejšie a nákladovo najvýhodnejšie riešenia manažmentu odvodu tepla pre ich vlastné návrhy a výrobky.

Tepelne vodivé akrylové penové beznosičové pásky

Najnovšie vyvinuté tepelne vodivé beznosičové pásky z akrylovej peny PPI sú navrhnuté tak, aby poskytovali prednostný prenos tepla medzi elektronickým...

Tepelne vodivé pásky

Tepelne vodivé pásky sú navrhnuté tak, aby poskytovali prednostný prenos tepla medzi elektronickými komponentmi generujúcimi teplo a chladiacimi zaria...

Tepelne vodivé silikónové gumy

SP-2887 materiál na vyplnenie nerovností a medzier zo silikónového kaučuku s vysokými hodnotami tepelnej vodivosti. Spravidla nelepivé. Rozsah hrúbky ...

Ako popredný výrobca v Európe vyrábame  inovatívne, efektívne a nákladovo úsporné riešenia pre mnoho rôznorodých aplikácií v širokej škále priemyselných odvetví.


Karty produktov

Tu si môžete stiahnuť karty produktov súvisiacich s odvetvím.
Ak chcete prediskutovať konkrétny produkt