Produkty


PPI Adhesive Products Ltd

50 rokov skúseností

Scroll

Vyrábame veľmi rozsiahly a sofistikovaný sortiment technických lepiacich pások, laminátov a výsekov pre širokú škálu aplikácií

predovšetkým v elektrotechnickom, elektronickom, leteckom, automobilovom a medicínskom odvetví, ako aj širokú škálu pások pre špecializované priemyselné a high-tech aplikácie.

Jednou z našich hlavných silných stránok je naša schopnosť vyrábať pásky a výseky podľa individuálnych zákazníckych špecifikácií, vrátane malých množstiev podľa príslušných priemyselných noriem na krátke série atď.

PPI
vo svete

PPI Adhesive Products Ltd

Náš široký sortiment produktov sa vyrába v dvoch výrobných závodoch vo Waterforde v Írsku.

Technické Adhesive Products Ltd

Výrobca v rámci skupiny PPI so zameraním na precízne vysekávané samolepiace a nelepiace komponenty pre všetky relevantné odvetvia priemyslu.

Waterford Research and Development Ltd

Neustále vyvíja samolepiace produkty pre našu vlastnú skupinu a pre zákazníkov. R&D vyvíja nové výrobné techniky a trhové know-how vo všetkých aspektoch lepiacich produktov.

Valentia Industries Ltd

Výrobca jednostranných a obojstranných silikonizovaných a fluorosilikonizovaných polyesterových a polypropylénových fólií v širokej škále hrúbok (od 0,025 mm/1,0 mil do 0,190 mm/7,5 mil ) a šírok (od 6 mm do 1350 mm).

PPI pôsobí
na všetkých 6 kontinentoch
vo viac ako 55 krajinách sveta.

About Us image

Kvalita a Životné prostredie

PPI bola jednou z prvých spoločností na výrobu samolepiacich pások, ktorá získala certifikáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2000. Teraz sme certifikovaní podľa ISO 9001:2015.

Spoločnosť

  • ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 45001: 2018 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Naše Produkty

  • sú súlade so smernicami: WEEE 2012/19/EU, RoHS 3 2015/863/EU (okrem produktov na báze olova) a ELV 2000/53/EC
  • testované v súlade so všetkými medzinárodnými normami, vrátane VDE, EN, DIN, BS, IEC, ASTM, UL, MIL, AFERA a CEN

About Us image

História

Spoločnosť PPI Adhesive Products Ltd bola založená v Írsku v roku 1970. Následne v roku 1971 začala s výrobou v priemyselnom parku Waterford.

About Us image

Prečítajte si tiež

Hodnoty a Vízie

Čítaj viac

Prečítajte si tiež

Research & Development

Čítaj viac