Letecký priemysel

Vlastnosti PPI produktov sa výborne osvedčili v prostredí, kde sa vyžaduje spoľahlivosť, presnosť, technická dokonalosť a schopnosť odolávať extrémnym záťažovým podmienkam. Keďže tieto charakteristiky sú typické pre letecký priemysel, naše produkty v ňom nachádzajú široké uplatnenie. Najčastejšie sa s nimi môžete stretnúť pri výrobe leteckých motorov a kompozitov, ako aj pieskovacích procesoch spojených s plazmovými nástrekmi.

Vybrané aplikácie použitia PPI produktov v leteckom priemysle

  • Letecký priemyselLepiaca páska z mäkkej medi s elektricky vodivým polyakrylovým lepidlom.
  • Sklotextilová páska so silikónovým lepidlom
  • Sklotextilové lamináty a lamináty sklotextilu s fóliami
  • Silikonizované teplom zmršťovateľné pásky.
  • Rýchlo-montážne a hliníkové pásky.
  • Polyesterové pásky so silikónovým lepidlom.

 

Zaujali vás informácie o možnostiach použitia PPI produktov v leteckom priemysle? Na požiadanie vám radi promptne poskytneme detailnejšie informácie, alebo  navrhneme riešenia pre iné aplikácie. Stačí nás len kontaktovať.

Názov produktovej karty
Etiketový materiál na báze polyimidu
Krycie a kontaktné pásky pre letectvo
Krycie pásky - plazmový nástrek HVOF
Polyesterový etiketový materiál
Pásky na výrobu kompozitov
Silikonizovaný polyesterový film z valentie