Produkty


Karty produktov

Akrylové penové DB pásky
Antistatické maskovacie pásky
Diferenciálne lepiace obojstranné pásky
Elektrické izolačné pásky – izolácie vinutí a drážok
Elektrické pásky z teflónu® PTFE a teflónového skleneného plátna
Elektrické sklotextilové transformátorové pásky
Elektrické transformátorové pásky
Elektricky vodivé lepiace transferové pásky
Hliníkové lepiace pásky
Jednostranné spájacie pásky pre priemyselné použitie
Krycie a kontaktné pásky pre letectvo
Krycie lepiace pásky - nízka priľnavosť
Krycie pásky pre práškovú povrchovú úpravu
Lamináty na tienenie a navíjanie transformátorov
Lepiace pásky pre olejové transformátory
Maskovacie pásky na DPS/prekrytie kontaktov
Maskovacie pásky na spracovanie kovov
Maskovacie pásky pre plazmové nástreky/HVOF
Medené lepiace pásky
Obojstranné pásky s vysokou lepivosťou
Pásky na výrobu kompozitov
Pásky pre solárne panely
Pásky z pocínovanej medenej fólie
Polyesterové štítky potlačiteľné tepelným prenosom
Silikonizovaný polyesterový film z valentie
Teflon® Sklenené textilné pásky
Tepelne vodivé akrylové penové beznosičové pásky
Tepelne vodivé pásky
Tepelne vodivé silikónové gumy
Teplom aktivované transferové pásky
Teplom aktivované vystužené spojovacie pásky
Termotransferové polyimidové štítky
Tieniace pásky
Tlakovo-citlivé krycie lepiace pásky na povrchovú montáž
Transferové - beznosičové pásky so silikónovým lepidlom
Všeobecné maskovacie a ochranné pásky