Produkty


Antistatické maskovacie pásky

Low ESD Masking Tapes

Elektrostatický výboj je náhly tok elektriny medzi dvoma elektricky nabitými predmetmi spôsobený kontaktom, elektrickým skratom alebo dielektrickým prierazom. Nahromadenie statickej elektriny môže byť spôsobené elektrostatickou indukciou.

Vytváranie statickej elektriny v blízkosti zariadení citlivých na statickú elektrinu môže mať na takéto zariadenia škodlivý účinok. V dôsledku toho sa v týchto prostrediach používajú antistatické pásky, ktoré negenerujú ESD počas odvíjania kotúča alebo aplikácie alebo odstraňovania. Aplikácie zahŕňajú maskovanie počas konformného poťahovania, procesy spájkovania pretavením a utesňovanie dosiek plošných spojov alebo komponentov do antistatických vreciek.

RD-512D Priesvitná polyesterová lepiaca páska s akrylovým lepidlom rozptyľujúcim statickú elektrinu. Špeciálna konštrukcia rozptyľujúca statickú energiu zaisťuje, že počas odvíjania pásky a odstraňovania pásky z rôznych plastových substrátov sa generuje statický náboj nižší ako 20 voltov. Vhodné na použitie vo výrobných priestoroch, kde sa vyžaduje prostredie bez statickej elektriny, napr. montáž dosky plošných spojov; pečatenie, oprava a označovanie antistatických vreciek pre obvodové dosky a balenie komponentov; montáž elektronických komponentov a dosiek plošných spojov počas testovacích postupov.

RD-575 Antistatická polyesterová maskovacia páska so silikónovou lepiacou vrstvou, odolná voči vysokým teplotám a mnohým rozpúšťadlám a chemikáliám.

RD-042D Antistatická krycia páska pre maskovanie dosiek plošných spojov a počas procesu púzdrenia máčaním. Na báze polyimidového filmu potiahnutého špeciálnym povrchovým vodivým lepidlom. Vytváranie statickej elektriny počas odvíjania a aplikácie je eliminované.

RD-707 Antistatická ochranná maskovacia páska s akrylovým lepidlom s nízkou lepivosťou vhodná na použitie vo výrobných priestoroch, kde sa vyžaduje prostredie bez statickej elektriny. Verzia RD-512D s nízkou priľnavosťou. Vhodné na dočasné ochranné maskovanie komponentov alebo zariadení.