Produkty


Teflónový (DuPont™) PTFE film

P.T.F.E. má široké použitie pri teplotách od -265°C do 260°C (-445°F až 500°F). Má vynikajúcu odolnosť proti všetkým typom rozpúšťadiel, chemikálií a namáhaniu. Má vysokú dielektrickú pevnosť a je retardérom horenia, dimenzovaný na 94 VTM-O. Vďaka flexibilným a prispôsobivým vlastnostiam je ideálny na obalenie nepravidelných tvarov. Vďaka nízkej povrchovej energii je P.T.F.E. nepriľnavý materiál.