Produkty


Teplom aktivované transferové pásky

Heat Activated Transfer Adhesive Tapes

Teplom aktivované transferové pásky ponúkajú vyššiu tepelnú odolnosť a sú považované za trvalé riešenie upevnenia. Používajú sa ako laminovacie lepidlo s vysokou odolnosťou pre trvalé lepenie kovov, plastov a textílií. Taktiež majú vynikajúcu priľnavosť k PVC a vďaka tvrdeným lepidlám sú odolné voči teplotám a rozpúšťadlám. Teplom aktivované transferové pásky sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a rôznych verziách s obrovskou priľnavou silou.

Teplom aktivované lepiace prenosové pásky sa často používajú ako spojovacie pásky pri výrobe podlahových krytín a textílií. Po termosetovaní môžu tieto produkty odolávať vysokým teplotám spracovania a prostrediu. Tenšie verzie týchto produktov možno použiť aj na implantáciu procesov používaných pri výrobe čipových kariet a kariet s duálnym rozhraním (dual interface cards). K dispozícii sú nevodivé aj elektricky vodivé verzie.

RD-594 Teplom vytvrdzujúce lepidlo na báze nitrilovej gumy/fenolovej živice.

RD-461 Verzia s tenkou vrstvou lepidla vhodná na spájanie ľahkých povrchov.

RD-573 Priľnavejšia verzia RD-594. Vybudujte lepiacu silu rýchlejšie a pri nižších teplotách.

RD-685 Transferová páska odporúčaná pre spájanie netkaných sklenených substrátov používaných pri výrobe PVC podlahovín

RD-614 Verzia RD-594 bez výplne. Vhodné na spájanie hrubších povrchov.