Kvalita a enviromentalistika

V PPI si uvedomujeme, že naše výrobky obsahujú rôzne chemické látky, ktoré by mohli byť pre životné prostredie zaťažujúce. Preto dôkladne testujeme vstupné materiály a nahrádzame problematické materiály inými komponentami v súlade s povolenými normami. Zvažujeme preto všetky enviromentálne aspekty a prinášame našim zákazníkom optimálne riešenia s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Direktíva

Riadime sa všetkými dôležitými európskymi a svetovými predpismi a nariadeniami o ochrane životného prostredia ako aj normami upravujúcimi prácu s pracovným prostredím a materiálmi. Pre našu oblasť podnikania sú smerodajné smernice WEEE 2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC a ELV 2000/53/EC. Zákazníkom na požiadanie poskytujeme Test report, Enviromental declaration (RoHS) ako aj Health&Safety Data Sheets ku všetkým našim produktom.

Certifikáty

Sme držiteľom certifikátov:

  • ISO 9001:2015 v oblasti kvality
  • ISO 14001:2015 v oblasti enviromentálnej politiky
  • ISO 45001:2018 v olbasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Okrem toho sa snažíme zlaďovať naše výrobné procesy s požiadavkami normy ISO/TS 16949 ako dodávateľa v automobilovom priemysle.

Sme zeleným partnerom SONY a vlastníme Certificate of Green Partner.